VP Công Ty: 0903 628 308 (Mr Hồng) CN Miền Trung: 0932 404 660 (Mr Quân) CN Miền Bắc: 0988 229 988 (Mr Tuấn)
0
X
  • STT
  • Sản phẩm
  • Hình ảnh
  • Số lượng
  • Đơn giá [VNĐ]
  • Thành tiền [VNĐ]
  • Xóa
đặt hàng
Giỏ hàng rỗng
VNĐ
VNĐ

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYỂN ĐỘNG

Sản phẩm

Sản phẩm VTECH

VTECH ULTRA là dầu nhờn động cơ ô tô chạy xăng đa cấp cao cấp được pha chế từ dầu gốc bán tổng hợp và phụ gia đặc biệt. Dầu đáp ứng yêu cầu làm việc 4 mùa trên ô tô.

VTECH PLUS là dầu nhờn động cơ đa cấp cao cấp được pha chế từ dầu gốc tinh luyện và phụ gia đặc biệt. Dầu đáp ứng yêu cầu làm việc 4 mùa của ô tô.

VTECH SUPER là dầu nhờn động cơô tôchất lượng cao được pha chế từ dầu gốc tinh luyện và phụ gia đặc biệt. Dầu đáp ứng yêu cầu làm việc thường xuyên của ô tô trong điều kiện chuẩn.


VTECH ULTRA

VTECH ULTRA

Dầu nhờn động cơ ô tô cao cấp: 557.100 vnđ/4L

VTECH PLUS

VTECH PLUS

Dầu động cơ ô tô cao cấp: 485.400 vnđ/4L

VTECH SUPER

VTECH SUPER

Dầu nhờn động cơ ô tô chất lượng cao: 455.000 vnđ/4L; 22.277.400 vnđ/209L

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

Mọi thắc mắc của bạn sẽ được
PVOIL tư vấn và hỗ trợ

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL

http://www.pvoillube.vn/
http://www.pvoillube.vn/catalog/view/theme/
Email không hợp lệ!
Email (*)
Thông tin đăng ký của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
Thông tin quý khách hàng đã được ghi nhận. Cảm ơn quý khách